اپیزود سیزدهم:باور های شایع در خصوص کرونا

در این برنامه مفصل در خصوص آنچه که از مرحله ی سوال رد شده و به عنوان باور در خصوص بیماری برای بعضی از افراد مسجل شده پرداختیم. و سعی کردیم دور از هیاهو و ترس و بدون لبخند غیرواقعی امیدوارانه ،وارد مرحله ی پایانی یعنی ادامه ی زندگی در سایه ی مراقبت شویم . این سومین برنامه در خصوص کروناست که با آن پروند ی کرونا در سرم اطلاعات بسته خواهد شد. امیدوارم این سه برنامه توانسته باشد سوالات و ابهامات شما را در خصوص این بیماری رفع کند.

برای شاد بودن باید سالم بود 🙂

لینک سایت CDC

فایل بروزه شده نحوه ی تولید مایع ضد عفونی خانگی
فایل بروزه شده نحوه ی تولید مایع ضد عفونی خانگی

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

ارسال دیدگاه

X