رفتن به محتوای اصلی
تاثیر پادکست در مهارت ارزیابی روش های درمانی

تاثیر پادکست جهت افزایش آگاهی نسبت به ارزیابی روش های درمانی و نتایج آن بر اساس مقاله ی چاپ شده در مجله ی لنست

در مقاله ی چاپ شده در لنست طی یک مطالعه ی علمی، بررسی افزایش میزان اطلاعات پزشکی را در کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت زندگی بررسی کرده، که نتایج جالبی به همراه داشته است پیشنهاد می کنم مبسوط این مقاله را مطالعه بفرمائید.

لینک مقاله

شنیدن پادکست های حوزه پزشکی به والدین بچه ها، کمک شایانی در ارزیابی روش های درمانی داشته است.

مقدمه:

توانایی به دست آوردن ، پردازش و درک اطلاعات اولیه بهداشتی برای انتخاب سلامت صحیح بسیار مهم است. بسیاری از افراد فاقد این توانایی هستند و معمولاً مزایا را بیش از حد ارزیابی می کنند و مضرات درمانی را دست کم می گیرند، که می تواند منجر به استفاده نادرست از خدمات درمانی و بهداشتی شود.
ارائه اطلاعات بهداشتی قابل اعتماد در رسانه های جمعی ، از جمله اینترنت ، رادیو ، تلویزیون ، و رسانه های چاپی ، می تواند بر رفتارهای بهداشتی و استفاده از مراقبت های بهداشتی تأثیر بگذارد .با این وجود موانع اساسی مانع از بهبود عملکرد علمی روزنامه نگاران در این حیطه می شود. گزارش ها و مطالعات کمبودهای عمده مطالب بهداشتی را در رسانه ها مشاهده کرده اند. بنابراین ، مخاطبان باید مانند سایر موارد، قابلیت اطمینان از ادعاهای مربوط به تأثیرات درمانی را در رسانه های جمعی ارزیابی کنند.
این ادعاها شامل مواردی در مورد تأثیر داروها ، جراحی و سایر انواع داروهای مدرن، تغییرات در شیوه زندگی ، مانند تغییر در آنچه می خورید یا نحوه ورزش می کنید. داروهای گیاهی و سایر داروهای سنتی یا جایگزین. موارد مربوط به بهداشت عمومی و مداخلات زیست محیطی. و موارد مربوط به تغییر در نحوه ارائه خدمات درمانی ، تأمین مالی و اداره خدمات درمانی است.
انتخاب صحیح سلامتی به ویژه در کشورهای کم درآمد از اهمیت بالایی برخوردار است ، زیرا هرچه افراد  دارایی کمتری داشته باشند ،باید هزینه های کمتری نیز برای هدر رفت داشته باشند. با این حال ، مطالعات کمی اثرات مداخلات را برای آموزش مهارتهای مهم ارزیابی روش های درمانی توسط بیماران یا عموم مردم در هر کشور بررسی کرده اند. به عنوان بخشی از پروژه انتخاب سلامت ، ما پادکستی با عنوان برنامه انتخاب سلامت را برای کمک به پر کردن این شکاف تهیه کردیم.هدف مطالعه ی ما تأثیر پادکست بر توانایی والدین فرزندان دبستانی در اوگاندا در ارزیابی ادعاها در مورد اثرات درمانها بود.
شواهد قبل از این مطالعه
تحقیقات قبلی نشان داده است که افراد معمولاً مزایا را بیش از حد ارزیابی می کنند و مضرات درمانها را دست کم می گیرند ، و توانایی آنها در ارزیابی ادعاها در خصوص اثرات درمانها اغلب محدود می باشد. این مشکل در کشورهای کم درآمد که مردم منابع مالی محدودتر دارند مهم است. بسیاری از منابع یادگیری برای آموزش مهارتهای مهم ارزیابی برای موضوعات غیر بهداشتی وجود دارد. با این حال ، تعداد کمی از آنها به طور رسمی جهت میزان تاثیر ارزیابی شده اند. بررسی های سیستماتیک گذشته در خصوص استراتژی های بهبود تفکر انتقادی بطور گسترده تر نشان داده است که مداخلات مربوط به بزرگسالان و استراتژی هایی که بر سلامتی متمرکز هستند ، به طور متوسط ​​، اثرات اندکی دارند. در شروع این پروژه (۲۲-۲۲ ژوئن ۲۰۱۳) ، ما کتابخانه کوکران ،مد لاین و اریک را برای هر مطالعه کمی که توانایی شرکت کنندگان در ارزیابی ادعاهای مربوط به تأثیر اقدامات درمانی بود را جستجو کردیم. ما همچنین با محققان اصلی که در زمینه های تحقیقاتی مرتبط کار می کنند ، تماس گرفتیم. البته مطالعات غیر انگلیسی زبان را بررسی نکردیم.
ارزش افزوده این مطالعه
بر اساس دانسته های ما ، این اولین آزمایش کنترل شده تصادفی یک پادکست است که به منظور ارتقاء توانایی افرادی با تحصیلات غیر بهداشتی در ارزیابی ادعاهای مربوط به اثرات درمانی طراحی شده است. ما اثرات پادکست طراحی شده برای والدین فرزندان دبستانی در اوگاندا را ارزیابی کردیم. پس از گوش دادن به پادکست ، نسبت والدین با نمره قبولی در آزمون که اندازه گیری توانایی آنها برای ارزیابی ادعا درباره اثر درمان است ، ۳۴٪ بیشتر از والدینی است که به جای آنها به یک سری اعلامیه های خدمات عمومی در همان مباحث گوش فرا داده اند. هیچ گونه عارضه جانبی گزارش نشده است. پادکست همچنین اعتماد به نفس والدین را نسبت به توانایی های خود در ارزیابی چنین ادعاهایی بهبود بخشید ، اما ما شواهد عددی در مورد اثر آنها بر رفتارهای مورد نظرشان پیدا نکردیم.
پیامدهای کلیه شواهد موجود
مشخص نیست که اثرات بلند مدت استفاده از پادکست چیست. در صورت وجود ، چه تأثیری در انتخاب سلامت و نتایج سلامت خواهد داشت. یا یافته های این مطالعه چقدر قابل انتقال به کشورهای دیگر است. یافته های ما نشان می دهد که مداخله می تواند مهارت های مهم ارزیابی بالغین را در یک کشور کم درآمد ، که چیزی بیش از آموزش دبستان ندارند ، بهبود بخشد. البته یافته های ما نشان نمی دهد که ارائه پادکست چه تاثیری خواهد داشت. ما همچنین پتانسیل استراتژی را نشان داده ایم که می تواند با مداخلات مرتبط شود تا توانایی کودکان در تفکر انتقادی نسبت به ادعای درمان فکر کند ،و والدین و فرزندان بتوانند این مهارت ها را با هم بیاموزند.
روش اجرای مطالعه:
من از توضیح کامل روش اجرای مقاله به همین حد بسنده می کنم که در ۳۵ مدرسه از والدین کودکان با سن ۱۰  تا ۱۲ سال دعوت به شرکت در مطالعه می کنند که از این تعداد بخشی در میانه ی راه  به علت  عدم همکاری خارج می شوند و باقی  افراد از ۱۰ اپیزود با موضوعات مرتبط در خصوص سنجش و ارزیابی ادعا های پزشکی بهداشتی روز جامعه استفاده کرده اند.
بحث:
گوش دادن به پادکست ذکر شده  ، توانایی والدین فرزندان دبستانی در اوگاندا را در ارزیابی ادعاهای مربوط به اثرات درمانی بهبود بخشید. بنا به دانسته های ما ، این اولین آزمایش کنترل شده تصادفی برای ارزیابی استفاده از پادکست برای آموزش غیر رسمی یا آموزش بهداشت است ،  در میان مطالعات انجام گرفته در دنیا به غیر از پادکست های تغذیه ای برای کمک به کاهش وزن ، بررسی سیستماتیک پادکست های آموزشی یادگیری موبایل ،مشارکت والدین در آموزش فرزندان خود ،پادکست های مرتبط با ارتقاء سواد سلامت ،پادکست سالم نگه داشتن تلفن همراه و رسانه تعاملی برای آموزش والدین و مداخلات ارتقاء سلامت مطالعه ی دیگری نبود که مستقیماً با کار ما قابل مقایسه باشد. اگرچه چندین مداخله در جهت بهبود توانایی افراد عادی در تفکر انتقادی در مورد درمانها ارزیابی شده است ، اما اکثر این موارد بر یک مفهوم متمرکز شده اند:
این که درمان ها معمولاً دارای اثرات مفیدی و مضر هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.
مهارت ارزیابی مهم برای افراد عادی توسط روشهای کارگاهی، دوره های آنلاین ، وب سایت ها ، کتاب ها و چک لیست ها بوده  است. با این حال ، تعداد کمی از این موارد به طور رسمی ارزیابی شده اند.
یک بررسی منظم که شامل ۳۰۸ مطالعه استراتژیک جهت آموزش مردم  و گسترش تفکر انتقادی در آنهاست ، اندازه اثر متوسط ​​(Hedges’ g) از ۰ – ۳۳ را در بر داشت. اندازه متوسط ​​تأثیر برای مداخلات هدفمند در دانشجویان فارغ التحصیل و بزرگسال ، ۰-۲۱ بود ،این در حالیست که  به عنوان متوسط ​​اندازه اثر مداخلات در آموزش بهداشت یا پزشکی، اندازه اثر برای مداخلات ما (۰-۸۳) بوده و در مقایسه با آن بزرگ است. با این وجود ، به دلیل تفاوت در نوع مداخلات مقایسه شده در این مطالعات، اقدامات، نتیجه و روشهای استفاده شده، باید مقایسه هایی از این دست با احتیاط انجام شود.

زبان ، ساختار ، داستانها و نمونه هایی از پادکست متناسب با مخاطب خاص – والدین فرزندان دبستانی در اوگاندا طراحی شده بودند. با این وجود ، ما نشان داده ایم که بزرگسالان در یک کشور کم درآمد ، با آموزش ابتدایی ، می توانند با گوش دادن به پادکست ، توانایی خود را در ارزیابی ادعاهای مربوط به تأثیرات درمانی بهبود بخشند. به طور گسترده تر ، ما پتانسیل راهبردی را که می تواند از طریق مدارس ابتدایی برای بهبود سواد مهم سلامتی والدین ارائه شود ، همراه با آموزش همان مهارت های اساسی زندگی به فرزندان خود نشان داده ایم.

ما معتقدیم که این مطالعه به دو دلیل بسیار گسترده است. مهارت ارزیابی سلامت برای انتخاب آگاهانه سلامت ضروری است ، حتی اگر برای تغییر رفتاری کافی نباشد. درک مفاهیم می تواند منجر به بهبود رفتارهای بهداشتی شود. با این حال ، مطالعات شناختی اندکی در مورد تغییر مفهومی در سلامت ، به ویژه در بزرگسالان ، وجود داشته است. از همه مهمتر ، صرف نظر از اینکه آیا پیشرفت مهارت ارزیابی در سلامتی منجر به تغییرات رفتاری می شود ، این پیشرفت ها برای افراد لازم است که بتوانند انتخاب آگاهانه ای در مورد سلامت خود یا کودکان خود داشته باشند و برای دخالت و پاسخگویی مؤثر مردم در تصمیم گیری های سیاست بهداشتی. به همین ترتیب اثر خواهد داشت، حتی اگر انتشار غیرفعال یک پادکست منفرد تأثیر کمتری از آنچه در بین والدینی که داوطلب شرکت در این مطالعه بودند و به کل پادکست گوش دادند داشته باشد، می تواند مهارتهای مهم سوادآموزی سلامت را بهبود ببخشد. سوالی که در میان است این است که این تأثیر پایدار است یا نه ؟  بهتر است در آینده بر آنچه آموخته شده مطالعات جدید استوار شود و تقویت شود. بنابراین در هر صورت ، پادکست گامی مهم در جهت مقابله با یک چالش مهم بهداشت عمومی است.

در هر صورت ، پادکست گامی مهم در جهت مقابله با یک چالش مهم بهداشت عمومی می باشد.

اگرچه مطالعه ما در یک کشور کم درآمد انجام شد ، اما ما معتقدیم که این یافته ها برای کشورهای پردرآمد مرتبط است زیرا ادعاهای غیرقابل اعتماد در مورد اثرات درمانی در جهان همچنان موجود است. به عنوان مثال ، بررسی اخبار مربوط به مراقبت های بهداشتی ، مشکلات عمده ای را دارد ،همچنین یک مشکل اساسی در کشورهای پردرآمد کمبود سواد بهداشتی از جمله توانایی ارزیابی اطلاعات در مورد اثرات درمانها است ،به عنوان مثال ، یک نظرسنجی از بزرگسالان در نروژ نشان داد که تنها یک پنجم از افراد قادر به تفکیک ارتباط  یک عامل با بیماری از علت آن بیماری هستند. متأسفانه مداخلات اندکی برای آموزش این مهارت ها با دقت ارزیابی شده است. فراتر از نشان دادن اثربخشی پادکست برای آموزش والدین در ارزیابی ادعاهای درمانی ، ما رویکردی را برای توسعه و ارزیابی منابع یادگیری نشان داده ایم که جواب داده است، و امیدوارم که برای راهکارهای دیگر جهت بهبود توانایی افراد در ارزیابی ادعای درمان و ایجاد سلامت آگاهانه استفاده شود.

برای این نوشته 0 نظر ثبت شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

question